Saltiri de viola

Variant del saltiri d’arquet construït amb una caixa de ressonància arquejada com la viola.