Taller Torrelles-Isart

El 2011 Martí Romero Torrelles i Francesc Planas Isard institueixen el Taller Torrelles-Isart.

Aquest Taller està concebut com un espai on poder desenvolupar el treball i les aspiracions artístico-constructives dels seus integrants.

El Taller pretén impulsar una tasca social proporcionant a les persones interessades un espai de trobada on poder agrupar i canalitzar les inquietuds i necessitats dels aficionats en la construcció d’instruments musicals de corda.

El Taller no està concebut com un negoci ni associació i funciona gràcies a les aportacions dels seus integrants que es destinen a cobrir les despeses generals (lloguer del local, llum i serveis, maquinaria, materials, despeses d’assessoria, etc)

El Taller està obert a multitud de disciplines i necessitats com per exemple:

  • Construcció d’instruments musicals
  • Assessoria Técnica i desenvolupament
  • Restauració d’instruments
  • Reparacions
  • Confecció de plànols
  • Visites escolars al Taller o el Taller a l’escola

Les persones interessades només cal que contactin amb nosaltres i ens exposin el seu projecte i/o necessitat. El Taller posarà al seu servei tota la seva infraestructura i personal per tal que, ell mateix o amb el nostre ajut , pugui resoldre les seves aspiracions.

L’assistència és lliure sempre que els interessats acceptin i signin el full d’Acords,Drets i Obligacions d’Ús i Assistència del Taller Torrelles-Isart