Salmodikon (o psalmodikon)

Apareix als països nòrdics cap el 1820, es destina a l’acompanyament d’himnes a esglésies i escoles, és un substitut econòmic de l’orgue o l’harmònium.

Es composa d’una caixa de ressonància llarga i estreta amb una sola corda melòdica que es frega amb un arquet, duu un diapasó cromàtic en forma de dents de serra i s’acostuma a tocar mitjançant xifrat.