Cítola

Instrument de corda polsada, de fons pla i riscles que s’eixamplen gradualment cap al mànec, usualment de 4 cordes que poden ser simples o ordres dobles. La trobem representada a les miniatures de les Cántigas de Santa Maria d’Alfons X El Savi. També es anomenada com guitarra llatina.