Cítara

Petit instrument de caixa trapezoïdal amb un nombre indeterminat de cordes situades en el mateix pla de l’instrument. Les cordes tenen una longitud decreixent i cada corda solament fa una nota. És un instrument senzill ideal per iniciar-se en l’aprenentatge musical.