Violí

Instrument de corda fregada, el més agut i petit de la seva família (viola i violoncel). Té quatre cordes que s’afinen per intervals de quintes. El violí apareix el segle XVI i avui dia és gairebé present a tot el món.