Guitarra romàntica

És el model de guitarra que apareix a finals del segle XVIII i principis del segle XIX. Es pot considerar com el nexe entre la guitarra barroca i la guitarra clàssica actual.

Es caracteritza per l’ús de 6 cordes simples, trasts fixes, diapasó sobreposat a la tapa harmònica, caixa amb cintura més escotada, alterna clavillers de fusta i clavillers mecànics.