Épinette dels Vosgues

Instrument de corda polsada de la família de les cítares tradicional de les muntanyes dels Vosges a França. A la caixa de ressonància es situa un diapasó dividit diatònicament per trasts. Duu un parell de cordes melòdiques que s’estenen sobre el diapasó i un nombre de dos a quatre bordons d’acompanyament. Es toca de forma horitzontal, sobre dels genolls o sobre d’una taula, amb els dits de la mà esquerra o amb un petit tros de fusta es premen les cordes melòdiques i amb l’altra mà es punteja amb els dits o amb un plectre.